post
  • Den Danske Kirke i Newcastle afholder de sædvanlige, kirkelige tjenester som gudstjenester, vielser af både danske som engelske beboere, barnedåb og konfirmationer i henhold til Den Danske Folkekirkes religiøse overbevisning og retningslinjer, samt begravelser og andagt i forbindelse hermed for menighedens børn og sørgende.
  • Der afholdes desuden regelmæssige arrangementer og sociale arrangementer af forskellig art i Den Danske Kirke i Newcastle i henhold til planlagt kalender. Tidspunkter, indhold og eventuel tilmelding til de forskellige arrangementer, forefindes her på denne internetside, ligesom de oftest er at finde på de trykte medier som aviser og dagblade, omdelt i det nordøstlige England. På denne internetside, vil specifik information om arrangementerne forefindes på ”Opslagstavlen”, der opdateres løbende af kirkens personaler og frivilligt personale.
  • En fundamental egenskab for Den Danske Kirke i Nordengland er at skabe og opretholde forbindelser til den danske folkekirke i Danmark, og de forskellige bispedømmer i Danmark. Kirken har således opnået et stort og bredt netværk af tilhørsforhold fra de forskellige præstegårde i Danmark, og arrangementer og besøg i Danmark er ofte tilgængelige såfremt at det måtte have menighedens interesse. Ligeledes har kirken mulighed for at trække på tjenester fra Den Danske Folkekirke, og gæste-prædikener af danske præster i Den Danske Kirkes institutioner i Newcastle, Hull eller andet sted er således muligt på de forskellige tidspunkter af kirkeårets højtider.1024px-Holmens_Kirke_Copenhagen_2
  • Den Danske Kirke har desuden tidligere været forbindelsesled imellem danske bosteder og tilbud til menigheden i Newcastle, for udflugter eller specielle tilbud på grupperejser til Danmark. Gamle købsstæder og Domkirker i eksempelvis Ribe, Roskilde og Århus har været udflugtsmål for engelsksprogede interesserede. Udflugtsmål til Nordengland for besøg på Den Danske Kirkes besiddelser har ligeledes været arrangeret til danske interesserede og opslået i Den Danske Folkekirkes menighed som et tilbud om større indsigt og deltagelse i Den Danske Kirkes arbejde i det nordøstengelske samfund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *