post
  • Den Danske Kirke har eksisteret i Nordengland siden midten af 1800-tallet, hvor forretningsrejsende og udenlandsdanskere grundlagde kirken som et samlested for deres hjemlands religion, sprog og kultur midt i det barske, engelske arbejdersamfund. Grundlaget for kirken kom i form af støtte fra driftige forretningsfolk, der gennem handel med kul, import af svinekød og andre landbrugsvarer fra Danmark, havde opbygget en formue, der gjorde det muligt at bidrage til etableringen af kirken, dens bygninger og en indretning, der stemte overens med danske kirker på det tidspunkt.1280px-St_John_the_Baptist's_Church,_Newcastle-upon-Tyne_(16)
  • Den Danske Kirke udgør et par fysiske kirker i Nordengland – der er hovedsæde i kirken i Newcastle, der er en sømandskirke i Hull, og der afholdes gudstjenester i Martin Luther Church, som er den eneste kirke, der er evangelisk/lutheransk, i dette område, hvor tillige de øvrige nordiske lande samt tyskere afholder gudstjenester.
  • Foruden gudstjenester, afholder disse tre kirker desuden forskellige sociale arrangementer, møder med socialt eller religiøst indhold, og sammenkomster af enhver art – inspireret af de engelske traditioner – som er en stor del af kirkens arbejde.
  • Etableringen af Den Danske Kirke var først og fremmest en sømandskirke, hvor danskere og tilrejsende sømænd kunne finde lindring eller trøst fra præstens prædikener i overensstemmelse med deres tro og kultur, ligesom kirken havde en stor rolle for danskere i England under anden verdenskrig, der var forhindret i at rejse hjem.
  • En egentlig forening for danskere bosat i området omkring i Newcastle, blev dog først stiftet så sent som i 1980’erne, hvor forholdene for arbejderne i Nordengland blev ekstra barske under Thatcher, og kirken så en mulighed for at opbygge en reel menighed for danskere med gudstjenester afholdt på dansk, så den danske kultur i området kunne bevare sit særpræg. På denne baggrund blev en der etableret en forbindelse til Den Danske Folkekirke, og udveksling og sammenføring af de forskellige embeder og de tekster, der bliver forkyndt i Den Danske Kirke, er således i dag de samme, som dem, der er i Danmark.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *