post
  • Der forefindes tre forskellige steder i Newcastle og Nordengland generelt, hvor man kan træffe Den Danske Kirke til tjenestelige aktiviteter, sociale arrangementer og sammenkomster af diverse art, det være sig koncerter, forelæsninger eller fremvisninger af forskelligt art og indhold:
  • Den Danske Kirke i Newcastle, ligger ved Clarence Street i Newcastle og er hovedsæde for kirkens organisation, frivillige samarbejder koordinering af aktiviteter med Den Danske Folkekirke i Danmark. Den centrale placering samt størrelse af kirken gør, at kirketjenestelige arrangementer ved højtiderne er særdeles populære og velbesøgt af både den lokale menighed, men også af tilflyttere og udenlandsdanske der har sit daglige arbejde og liv i Newcastle og omegn. Kirken forestår ligeledes tjenester af enhver tjenestelig art, ved borgerlige Vielser, Dåb, Konfirmation og begravelser ved danske præsters gerning.church-1212024_960_720
  • Mødestedet for Den Danske Kirke i Hull – også kendt som Sømandskirken, ligger på Osborne Street 104 i byen og er samlingssted for både den lokale menighed med tjenester afholdt på engelsk, ligesom alle skandinaviske gæster er velkomne til at deltage i kirkens arrangementer, afholdt på både engelsk og på dansk ved de forskellige kirkelige tjenester som Gudstjenester hver søndag, højtidelige tjenester som Julemesse, Påske og Pinse-gudstjenester i de respektive helligdage.
  • Den Danske Kirke ved Martin Luther Kirken, hvor der primært afholdes gudstjenester i henhold til Den Danske Folkekirkes årskalender for gudstjenester og højtider. Her kan en dansk præst træffes i den daglige åbningstid, eller efter aftale for at planlægge og diskutere arrangementer på dansk, det være sig Vielser i henhold til den Danske Folkekirkes forskrifter, dåb eller konfirmation af børn og voksne i alle aldre eller for forslag til sociale arrangementer, forelagt på dansk, der kunne have den danske menigheds interesse. Kirken har således masser af potentiale til kulturelle arrangementer som forelæsninger, koncerter eller sågar udstillinger af kunst og lokalkultur, eller fremvisninger af danske interesser efter aftale, uden for kirkens normale åbningstider.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *