post
  • 1280px-Fanefjord_Kirke_-_kalkmalerier1Det officielle navn på organisationen er i dag Den Danske Kirke i Newcastle, og der optages medlemmer af alle interessenter, menigheden i almenhed samt personer med tilhørsforhold til Den Danske Folke Kirke med relation til Danmark. Kontingentet udgør £5 pr år, og der tilbydes et familiekontingent på £10 pr år. Kontingentet dækker omkostninger ved administration af organisationens arrangementer og tjenester, men ikke til andre sociale ydelser, arrangementer eller kulturelle projekter. Hertil modtages bidrag eller donationer med glæde!
  • Ved indmeldelse i Den Danske Kirke i Newcastle, oprettes ligeledes abonnement på det gratis blad ”Kirken” der forfattes af organisationen og omdeles til organisationens medlemmer kvartalsvis. ”Kirken” er medlemmernes blad til generel orientering om Den Danske Kirke i Newcastles arbejder, arrangementer og planlagte aktiviteter, ligesom artikler om projekter og arrangementer i Nordengland af generel karakter kan findes her. ”Kirken” modtager gerne forslag, artikler, billeder fra arrangementer eller donationer til tidsskriftet via organisationens bestyrelses medlemmer og ved de enkelte arrangementer og fra kirkelige tjenester ved indsamlingsbøsserne opsat i kirkerne. ”Kirken” er primært skrevet på engelsk.
  • Den Danske Kirke i Newcastle fungerer stadig som Sømandskirke og optager per tradition farende sømænd af alle værn i sin organisation og kirke. Organisationen og dens præster besøger således gerne danske såvel som udenlandske skibe der ligger i Newcastle havn for at forkynde det gode budskab, deltage i arrangementer af social eller historisk karakter, ligesom egentlige kirkelige tjenester som præstelige vielser ombord på skibe kan arrangeres igennem organisationen. Disse arrangementer kræver ikke direkte medlemskab af Den Danske Kirke, men er en generel tjeneste der udføres Til Søs af både engelske og danske præster som en del af Den Danske Folkekirkes tro og tjenester for søfarende mænd rundt om i verden.
  • Medlemskab af Den Danske Kirke i Newcastle kan optages ved alle organisationens arrangementer, ved de kirkelige handlinger, samt ved direkte henvendelse til bestyrelsens medlemmer eller til deres adresse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *