post
  • Den Danske Kirke i Newcastle og Nordengland er et både en kirke og et socialt mødested for den lokale menighed – hvilket omfatter både den lokale engelske befolkning, og de danske tilflyttere og interessenter, der har et tilhold til kirken. Foruden de almindelige, kirkelige handlinger, har kirken gennem tiden være et socialt samlingspunkt for menigheden til arrangementer, der ikke er direkte relateret til de kirkelige handlinger, men som oftest har en mere social og kulturel karakter.
  • Traditioner og vedligeholdelse af disse er oftest arrangementer, som kirken forestår, og som vækker opsigt, da formålet jo er at fremme kirkens religiøse ståsted i samarbejde med Den Danske Folkekirke, men samtidig også at oplyse om kirkens danske tilhørsforhold ved forskellige arrangementer. Nedlæggelse af kranse og blomsterbuketter ved danske sømands og nobiliteters grave er således faste indslag på årsdage for bestemte hændelser, og de kan følges gennem den lokale presse og på kirkens hjemmeside.Alterskap_fra_Kvæfjord
  • Andre kirkelige traditioner, som afholdelse af søndagsfrokoster eller kaffebord efter danske traditioner, er særdeles populært hos menighedens ældre medlemmer, og alle er velkomne uanset nationalitet, religiøs overbevisning med videre. Den Danske Kirke er åben for alle, og den tager imod alle ligesom Folkekirken i Danmark. Programmet for de planlagte sociale arrangementer samt billeder og referater fra tidligere arrangementer i de tre forskellige kirker i henholdsvis Newcastle, Hull eller Churchill Kirken kan findes på disse sider.
  • Helt i den danske ånd er sociale arrangementer i kirken oftest forbundet med et mindre traktement af kaffe eller kage, der bliver stillet til rådighed af menigheden, ligesom forelæsninger og fortællinger af blandt andet forfattere er populært. Musik – af forskellig slags – fremføres af forskellige kunstnere, og det er blevet til mange spændende aftenarrangementer, hvor kirkens ydre belysning og omgivelserne i øvrigt er med til at sætte stemningen. Højtidernes markeder og udstillinger er også med til at vise dansk mentalitet, kulturarv og socialt samvær på et ligefremt og uspoleret grundlagt, hvor alle kan være med, og hvor alle har mulighed for at deltage i de forskellige arrangementer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *